Kho tài liệu .::. Tiếng Nhật sơ cấp

Chia thể trong tiếng Nhật

Đây là phần bổ trợ, giúp ích cho việc học ngữ pháp của các mẫu câu có chia thể (quá khứ, hiện tại, tương lai). Các thể chia của động từ, tính từ trong tiếng Nhật có khá nhiều, vì vậy hãy cùng Vimirai nắm vững cách chia động từ, tính từ nhé.
Message