• Tìm kiếm

TagTag: Ngữ pháp

Thumb

Đối với những bạn mới tiếp xúc với tiếng Nhật, có lẽ việc nhớ bảng chữ cái, làm quen với từ vựng và cách viết Hán tự là mối quan tâm lớn nhất. Tuy nhiên, theo mình nghĩ thì NGỮ PHÁP mới chính là điểm quan trọng nhất nếu bạn muốn giao tiếp và diễn đạt một cách trôi chảy. Hãy tưởng tượng về một người lúc nói chỉ sử dụng các từ vựng chứ không tạo thành câu. Họ sẽ giống như những người nói tiếng bồi,...